Apple har samlat en del appar från Skandinavien i en egen App Store-kategori som heter Made in Scandinavia.

Där kan du välja bland appar från Sverige, Norge eller Danmark, där man har valt ut appar efter vissa kriterier och sen lagt dessa under respektive land. Därför kommer ni upptäcka att långt ifrån alla svenska appar finns med. Det är i alla fall ett bra initiativ från Apple och gör det enklare för användare att hitta appar från sitt egna land.

Made in Scandinavia – iPhone

Made in Scandinavia – iPad

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...