Bild på iOS 5 hemskärm?

On 6 juni, 2011, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Detta sägs vara en bild på iOS 5 hemskärm, som visar att man byggt in notifieringar.

Tittar man ordentligt så ser man att ikonen för kameran fått sig en uppfräschning. Snyggt eller fult? Vad tycker du?

[via Cult of Mac]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...