Nytt i appen är:

  • Om du inte skulle hitta enheten på grund av att den är offline skickas ett e-postmeddelande till dig så fort den är online igen och har hittats.
  • Möjlighet att ta bort en enhet som är offline från listan över de som använder programmet.

Vill du veta mer om ”Hitta min iPhone” och hur du aktivera funktionen? Klicka Här!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...