Rykte – Facebook släpper app till iPad

On 19 juni, 2011, in Appar, iPad, Nyheter, by Jonny

Facebook har tidigare sagt att man inte kommer släppa någon app som är anpassad för iPad, men verkar nu ha tänkt om.

Facebook tyckte att deras app inte skulle anpassas till iPad och hänvisade istället användarna till deras webbsida, som man då tyckte skulle räcka. Vi användare har en helt annan uppfattning och har istället tagit något av de alternativ som finns i App Store.

Nu verkar Facebook ha ändrat sig och enligt New York Times ska en gratis-app för iPad släppas inom några veckor.

Här kan du läsa mer på NY Times sida.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...