Eniro uppdaterar sin app och lägger till Eniro Deals.

Eniro Deals är en ny funktion som erbjuder rikstäckande och lokala erbjudanden med minst 50 procents rabatt. Varje dag presenteras ett nytt erbjudande som gäller under en begränsad tid och oftast i begränsat antal.

Läs mer om Eniro Deals Här!

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...