Nu finns alltså iOS 4.3.5 att hämta via iTunes och den är en säkerhetsfix även denna gången.

För 10 dagar sedan släppte Apple iOS 4.3.4 som rättade till ett säkerhetshål gällande PDF-hanteringen, men denna gången gäller det certifikatshanteringen.

Anslut din iEnhet till iTunes och välj ”Uppdatera”. 🙂

Tagged with:  

2 Responses to Nu finns iOS 4.3.5 tillgänglig via iTunes

  1. johnni skriver:

    jag hitar inte uppdatering

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...