iOS 5 beta 4 kom i helgen och då via OTA (Over The Air) till iPhone.

Apple har under helgen skickat ut beta 4 av iOS 5 och denna gången blev det via OTA och det var första gången som man använde denna funktion.

Dessa deltauppdateringar, gör så att man slipper ladda ner hela iOS på 824 megabyte utan endast ändringarna på 133 megabyte.

Själva uppdateringen hämtas antingen via WiFi eller via 3G, förutsättningen är emellertid att man har minst 50% batteritid kvar eller att man har laddaren ansluten.

En  annan nyhet med iOS 5 beta 4 är att den trådlösa synkroniseringen med iTunes (via WiFi) nu fungerar för Windowsanvändare. 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...