20110823-002810.jpg

Nu är bästsäljaren Hänga Gubbe gratis i App Store och detta får man inte missa!

Hänga Gubbe är ett klassiskt ordlek som jag tror de flesta spelat i skolan. Nu har man alltså chansen att utmana sin familj eller sina vänner! 🙂

Spelet finns till både iPhone och iPad.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...