Google har idag släppt en egen app för sin bloggtjänst Blogger.

Google har äntligen släppt en app som jag tror många har väntat länge på och på torsdagen kom alltså Googles allra första versionen av Blogger för iOS.

Blogger låter användaren skriva inlägg direkt från telefonen, antingen som utkast eller så kan man publicera dem direkt. Vill man lägga till bilder i sina inlägg, så är inte det några problem.

Bilder kan vara tagna tidigare eller så kan man ta en bild direkt ifrån Blogger-appen. Vill man så kan man även lägga till sin geografiska position i inläggen.

Skulle man spara ett utkast som man vill fortsätta med senare, så går det bra att fortsätta skriva via webben eller på en annan terminal. Allt synkas med ditt konto!

Appen kan man ladda ner kostnadsfritt via App Store!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...