Sphero är en liten robortboll som styrs med en app i din smartphone.

Robotbollen finns inte på marknaden än, men går att förhandsboka på deras hemsida och priset $129.

Nästan ett ”måste” för iPhone ägare med katt! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...