AirPlay Mirroring och Real Racing 2

On 9 oktober, 2011, in Appar, Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Att spegla allt som visas på din iPad 2 skärm är ingen större nyhet om man haft en adapter för detta, men nu ska man med iOS 5 kunna dela via AirPlay.

Att slippa sitta med en kabel mellan iPad 2 och TV för att få speglingen att fungera är underbart!

I dagsläget är det bara iPad 2 som stödjer spegling till TV:n, men då endast via HDMI och detta kräver en adapter.

Nu kommer man kunna köra via AirPlay, men detta förutsätter att du har en Apple TV 2 ansluten i ditt hemmanätverk.

Firemint tagit detta steget längre och låter oss spela Real Racing på TV:n oh det blir riktigt snyggt! 🙂

Nu är det bara iPad 2 och iPhone 4S som stödjer mirroring via AirPlay, men det räcker med någon av dessa enheter för att kunna spela multiplayer via AirPlay. De andra behöver endast köra iOS 5 på sina enheter.

Så nu väntar vi på att iOS 5 kommer den 12 oktober och att sen Firemint får ut uppdateringen till Real Racing!

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...