Nu har Apple alltså släppt iCloud för allmänheten och du kan redan nu logga in med ditt Apple-ID!

Tjänsten är inte helt aktiverad, men det verkar endast vara mailen som jag inte kommer åt. Har ni ett Apple-ID så ta en titt i väntan på iOS 5.

www.icloud.com


Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...