Humor: Shit That Siri Says

On 13 oktober, 2011, in iPhone, by Jonny

Humor när den är som bäst!

Det finns en liknade sida (Damn You Auto Correct) där man tagit upp alla missar som användare råkat ut för när iPhone rättstavar åt dig.

Shit That Siri Says tar upp exempel där assistenten Siri ger förslag på dina frågor och dom är en aningen komiska! 🙂

Titta gärna in på http://shitthatsirisays.tumblr.com/ för att få några riktigt goa skratt!

Via [MacWorld]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...