Apple har idag uppdaterat appen för Garageband och gjort den till en universal app, vilket gör att du kan installera den på iPhone, iPad och iPod Touch!

Garageband är ett program för att skapa musik och har funnits en längre tid till Mac OS X och släpptes sen till iPad. Apple har nu uppdaterat den och gjort det möjligt att installera den på fler iOS-enheter.

Nyheter i Garageband:

• Universalt program utvecklat för iPad, iPhone och iPod touch
• Skapa egna ackord för smarta instrument
• Stöd för 3/4- och 6/8-tidssignaturer
• Återställ låtens tonart utan att transponera den ursprungliga inspelningen
• Transponera låtar i halvtoner eller hela oktaver
• Ytterligare kvantiseringsalternativ för inspelningar, bl.a. rak, triol och swing
• Nya kvalitetsinställningar för ljudexport av AAC och AIFF (okomprimerat)
• Arpeggiator tillgänglig i den smarta klaviaturen
• Justerbara hastighetsinställningar för pekinstrument
• Många förbättringar, bl.a. automatisk uttoning och förbättrade ljudimportalternativ

Har du redan köpt appen till din iPad, så kan du nu hämta den kostnadsfritt till din iPhone eller iPod Touch. För alla andra kostar den 38:- i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...