Handelsbankens app för iPhone uppdateras

On 5 december, 2011, in Appar, iPhone, Nyheter, by Jonny

Nu har även Handelsbankens app för iPhone uppdaterats till 2.0 och ger oss fler möjligheter.

Vad är nytt i version 2.0:

• Betala räkningar till sparade betalningsmottagare (BG, PG)
• Se och godkänna E-faktura
• Se kommande betalningar
• Ny kontaktsida
• Nytt tangentbord för personlig kod. I samband med att vi lanserar betalningar gör vi inloggningen ännu säkrare. Du använder samma inloggningsuppgifter som tidigare, men knappar in koden på ett tangentbord där siffrorna är utspridda i slumpmässig ordning varje gång du loggar in.

Tidigare har SHB släppt dessa nya funktioner för sin iPad-app och där har det fungerat mycket väl.

Hämta den senaste versionen via App Store!


Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!