Det förekommer fall där iPhone 4S har problem med att läsa av ditt simkort och detta genererar då meddelanden som ”Ingen Service” eller ”Ogiltigt SIM-kort”.

Nu har Apple släppt en uppdaterad version av iOS 5.0.1, som ska lösa detta.

Det är ett fåtal användare som fortfarande upplever det problem, som fanns med iOS 5.0, där man ofta fick ”Ingen Service” på sin iPhone 4S.

Upplever man fortfarande problem efter uppdatering till iOS 5.0.1 (9A406), så bör man kontakta sin operatör för eventuellt byte av simkort eller för att skicka sin telefon på service.

Gå in under Inställningar->Allmänt->Om på din iPhone 4S. Under ”Version” hittar du vilken version du har (se bild).

 

 

Om du upplever dessa problem och kör iOS 5.0.1 (9A405), kan du ansluta din iPhone 4S till iTunes och välja att återställa den. Då kommer iTunes hämta hem senaste iOS 5.0.1 (9A406) och installera på din telefon. OBS! Glöm inte att säkerhetskopiera din iPhone innan du väljer ”Återställ”. För mer info se artikel TS4148

För mer info se artikel TS4148: http://support.apple.com/kb/TS4148?viewlocale=sv_SE

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...