Apple släpper iTunes 10.5.3

On 19 januari, 2012, in Apple, Nyheter, by Jonny

Apple har nu släppt iTunes 10.5.3 och nyheterna är enligt nedan.

Med iTunes 10.5.3 kan du synkronisera interaktiva iBooks-läroböcker med din iPad. Dessa interaktiva läroböcker använder Multi-Touch. De finns att köpa på iTunes Store på Mac eller på iBookstore (inkluderat med iBooks 2) på iPad.

iBooks-läroböcker kan skapas med programmet iBooks Author ‑ tillgängligt kostnadsfritt på Mac App Store.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns påsupport.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...