Apple släpper uppdatering av iBooks

On 3 februari, 2012, in Appar, Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Apple har idag släppt en version 2.0.1.

Den nya versionen ska rätta till det problem som gjorde att det kunde vara svårt att öppna upp vissa böcker, som innehåller interaktiva funktioner, diagram, foton och video.

Uppdateringen hämtar du enklast via App Store i din iPhone eller iPad.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...