Angry Birds flyttar ut i rymden och det är den 22 mars som det händer!

Egentligen är det allt vi vet idag, för uppgifterna från Rovio är få och det som finns är en kort teaser på YouTube och en hemsida!

”One small fling for a bird, one quantum leap for birdkind”

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...