Apple har tvingats stänga av push-funktionen för iCloud och MobileMe i Tyskland och detta på grund av en patenttvist med Motorola.

På grund av en patenttivst med Motorola Mobility får iCloud- och MobileMe Mail-användare för tillfället ingen push-leverans av e-post till sina iOS-enheter om de befinner sig inom Tysklands gränser.

Kunder som påverkas får fortfarande e-post från iCloud och MobileMe Mail, men nya meddelande överförs till deras enheter när Mail-programmet öppnas eller när enheten regelbundet hämtar nya meddelanden enligt inställningarna i iOS. E-post med push-teknik på stationära datorer, bärbara datorer och webben påverkas inte, eftersom detta är en tjänst från andra leverantörer, såsom Microsoft ActiveSync.

Apple anser att Motorolas patent är ogiltigt och överklagar beslutet.

Detta kan man läsa mer om på Apples supportsidor, artikel TS4208.

http://support.apple.com/kb/TS4208?viewlocale=sv_SE

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...