Apple släpper iTunes 10.6

On 7 mars, 2012, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

iTunes 10.6 finns att hämta till din dator!

Tunes 10.6 lägger till möjligheten att spela upp filmer och TV-program i 1080p från iTunes Store.

Den här versionen innehåller även många förbättringar för iTunes-matchning, bland annat:

• Förbättrad låtmatchning

• Förbättrad hantering, hämtning och visning av albums bildmaterial

• Löser ett problem som kunde göra att uppspelningen hoppar när låtar spelas upp från iCloud

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

Uppdateringen av iTunes hämtar du lättast via Apple Software Update på PC eller via Programuppdatering på Mac.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...