Kamerans genväg vid låst skärm har fått lite uppmärksamhet med iOS 5.1.

Tidigare var man tvungen att dubbel-klicka på hemknappen för att genvägen till kameran skulle visa sig, men i.o.m. senaste uppdateringen av iOS, så är nu knappen alltid synlig vid låst skärm.

Kameran får du fram genom att sätta fingret på knappen och dra den hela vägen upp (se bild). Tidigare räckte det med att man tryckt på knappen.

Har väl inte inte riktigt vant mig med det ”nya” sättet. 🙂

Precis som tidigare så kommer ingen åt ens tidigare tagna bilder, utan att först låsa upp telefonen.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!