Apple har nu uppdaterat sina manualer för iPhone och iPad!

Nu kan du hämta hem Apples användarhandböcker för iOS 5.1 från deras hemsida och läsa.

iPhone

iPad

Många glömmer bort att man alltid har en användarhandbok med sig i fickan. Öppna upp Safari och gå till Bokmärken på din iOS-enhet och leta efter bokmärket  iPhone Användarhandbok eller iPad Användarhandbok!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...