Apple uppdaterar iTunes till 10.6.1

On 29 mars, 2012, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Apple har släppt version 10.6.1 av iTunes, men denna gången verkar uppdateringen endast handla om buggfixar.

iTunes 10.6.1 innehåller ett antal förbättringar, bland annat:

  • Löser ett antal problem som kan göra att iTunes avslutas oväntat vid uppspelning av video, vid byte av bildmaterial i rutnätsvy och vid synkronisering av bilder till enheter.
  • Löser ett problem som gör att en del element i iTunes gränssnitt får fel beskrivningar av VoiceOver och WindowEyes.
  • Löser ett problem som kan göra att iTunes slutar svara vid synkronisering med iPod nano eller iPod shuffle.
  • Löser ett sorteringsproblem vid bläddring bland TV-program i iTunes-biblioteket på Apple TV.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...