Apple förtydligar sin garanti

On 30 mars, 2012, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

I slutet av förra året fick Apple $ 1,2 miljoner i böter av den Italienska staten, för att man inte följer gällande lagar för garanti och reklamation inom EU.

Självklart så överklagade Apple domen och i förra veckan förlorade dom även den, men en ny är planerad till början av maj.

I ett försök att informera konsumenterna i skillnaden mellan Apples standardgaranti, AppleCare och EU:s konsumentlagar, har Apple lagt ut en informationssida om detta.

På sidan kan ni läsa mer om vad som gäller vid garanti eller reklamation av Apples produkter.

Apple-produkter och EU:s lagstadgade garanti

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...