Rob Schmitz från Marketplace är en av få journalister som fått möjligheten att besöka Foxconn och han har nu släppt ett klipp från detta besök på YouTube.

Klippet visar mer om hur en iPad tillverkas, men på Marketplace.org kan man se fler bilder och lyssna på ett intressant ljudklipp om arbetsförhållanden på Foxconn.

Marketplace.org

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...