Den 28-29 april har Media Markt i Kalmar, Växjö och Kristianstad seminarie som heter ”Upptäck mer av din iPad”.

Kl 13:00 – Grunderna med din iPad

Kl 15:00 – Bild och film med din iPad.

Tiderna ska vara samma på samtliga orter, men hör gärna med din lokala butik om exakta tider.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...