iOS 5.1.1 finns nu tillgänglig

On 7 maj, 2012, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

20120507-214512.jpg

Den här uppdateringen innehåller förbättringar och buggfixar, bland annat:

  • Förbättrar tillförlitligheten vid användning av HDR när kameran har öppnats med genvägen från låst skärm.
  • Löser problem som kunde förhindra nya iPad från att växla mellan 2G- och 3G-nätverk.
  • Löser problem som under vissa förhållanden påverkade videouppspelning via AirPlay.
  • Förbättrad tillförlitlighet vid synkronisering av bokmärken och läslista i Safari.
  • Löser ett problem som gjorde att varningen ”Kan inte köpa” ibland visades efter avklarat inköp.

För mer information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen, gå till: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...