I en beta-version av iCloud har man kunnat se två nya funktioner och det är Anteckningar och Påminnelser som dykt upp.

Enligt The Wall Street Journal bara början och vi kommer få se i den nya versionen av iCloud, som förväntas presenteras tillsammans med iOS 6 på WWDC i juni.

Man pratar även om att iCloud kan komma att få en ny fotodelningstjänst med stöd för sociala funktioner som kommentering av bilder och det känns lite som om man väljer att slå sig in på samma marknad som Facebook och Instagram.

Vi får helt enkelt se vad som kommer på WWDC! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...