Google ger Gmail stöd för Notiscenter!

Istället för att höra bara ringklockan, får du nu en rullande banner som aviserar inkommande meddelanden och du kommer att kunna se en historia av dina senaste e-post i Notiscenter.

En annan uppdatering är att du nu kommer att kunna skicka ett meddelande från en alternativ e-postadress. Detta kan konfigureras i appens inställningar och är en välkommen funktion för de som vidarebefordrar mail från andra e-postkonton till sin Gmail, men som vill fortfarande vill kunna svara med rätt adress.

Slutligen behöver du inte oroa dig för att logga in i Gmail varje gång du lämnar. Gmail kommer att spara din inloggningsinformation och håller dig inloggad om du inte loggar ut själv.

Gmail för iOS är gratis att hämta i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...