I ett samarbete mellan utvecklaren och AppEvent.com, så kan vi idag ladda ner Easy Calender gratis! 

Easy Calendar har det man behöver i en kalender, men är väldigt enkel att använda. Har precis installerat den själv och upptäckte till min stora förtjusning att den visar veckonummer. 🙂

Information från App Store:

• Create new events with 3 taps! (compared to 6 taps for other calendar apps)
• Edit your event with 2 taps! (5 or more in other calendar apps)
• Highly responsive week ‘swipe’
• Enjoy the unique three weeks landscape view with continuous-scrolling effect
• A half-year calendar view to plan longer events (e.g. holidays)
• Quickly jump to a desired week
• Quickly change the calendar of an event
• Rotate your device to switch between one week and three weeks view
• A unique search function: straight from within the week view (instead of separate search screen)
• Create and edit your own calendars (iOS5 only)
• 100% integration with native iPhone calendar events
• Synchronization with iCloud, MobileMe, Outlook, Google Calendar and other CalDAV calendars using the native iPhone features
• Hide specific calendars
• Activate/deactivate events’ alert
• Direct link to the native iPhone calendar to access optional event properties
• Innovative move/copy function that uses the week view to select a new date
• Spanish, German, French and Dutch support

Det jag saknar efter mitt lilla snabbtest av Easy Calender är att datum inte visas som en bricka när appen är stängd och att man inte kan ställa in 24h klocka vid upplägg av poster i kalendern. Dock så visas tiden enligt vår standard.

Trots detta och att jag bara gjort ett snabbt test, så gillar jag appen och hoppas att dessa småsaker är något som rättas till i kommande uppdateringar.

Passa på att ladda hem den direkt och kostnadsfritt från App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...