Vi fortsätter på temat marin och tipsar om appen Sjösäker från Praktiskt Båtägande och Svenska sjö. De bjuder på appen och sitt kunnande, så du kan njuta säkert på sjön.

Med denna app får du koll på vad du kan om sjösäkerhet, väder, första hjälpen, båtvett, men även hjälp vid ett eventuellt motorstopp. Här kan man följa checklistor för att få fram orsaken till driftstoppet.

Appen är helt kostnadsfri att hämta i App Store och använda, så det finns inte mycket att klaga på. Den har kraschat några gånger för mig, men det beror nog mest på att jag kör med en beta av iOS 6 och är förmodligen inte helt anpassad för detta.

 Hämta appen redan idag! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...