Idag har Sveriges Radio Play uppdaterats till version 5.0 och det är en snygg förpackning, några nyheter och några buggar.

Nu har Sveriges Radio gjort om en del i sin app för iPhone och det ser riktigt snyggt ut. Tyvärr så dras man med en del buggar och därför kanske man ska avvakta med att uppdatera senaste versionen.

Känner man att man inte kan vänta på nästa tåg, så är det bara att hoppa på detta och uppdatera sin SR Play. Man får ju en del nyheter som är värt några buggar! 🙂

Nyheter i version 5.0:

Välkommen till nya Play!
Vi har gjort en mängd förbättringar. Detta är några av dem:
– Ny design.
– Sök-funktion för att enklare hitta till program.
– Sortera program utifrån kanal eller kategori.
– Program- och kanalbilder gör det lättare att hitta i listningar.
– Programsidan: Senaste programmet visas tydligare.
– Förbättrad favoriter-funktion: Ett program, en favorit.
– Spelaren: Program- och kanalbilder visas – klicka på bilden för spelarkontroller och information.

Kända buggar:

Trots allt trevligt i senaste versionen så finns det en del buggar rapporterade och Sveriges Radio har listat dem på sin hemsida.

  • Nedladdning av poddavsnitt återupptas inte om telefonen tappar kontakten med nätet
  • I vissa fall kan ofullständigt nedladdade poddavsnitt ligga kvar som ”skräp” i listan och måste tas bort manuellt innan nedladdning kan ske
  • Spelaren kommer inte ihåg position för nedladdade poddavsnitt om spelaren pausas för länge eller stängs oväntat
  • Efter ett telefonsamtal kan uppspelningen börja igen, trots att spelaren stått i pausläge
  • Lokala nyheter och poddprogram saknas under rubriken P4 i listan över program
  • Vid dålig mottagning kan appen svara långsamt på klick

Vi arbetar för att åtgärda ovanstående buggar så snart som möjligt genom att släppa en ny version av appen som du kan installera. Om du har synpunkter eller tips på andra buggar, fyll gärna i vår   webbenkät för feedback

Appen finns som vanligt att hämta i App Store, där ni även kan läsa mer. SR Play är gratis!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...