Att iPhone 5 får LTE (4G) var en av nyheterna som jag hoppades på, men som vi i Sverige får klara oss utan!

Versionen av iPhone 5 som kommer att säljas i Sverige kommer att ha stöd för LTE, men inte med de frekvenser som vi använder här. iPhone 5 som säljs i Sverige kommer att ha stöd för LTE på 2100, 1800 samt 850 MHz. Här använder vi redan dessa frekvenser till annat… 2100 används till UMTS (3G), 1800 till GSM och 850 används inte alls.

Telenor och Tele 2 kör LTE på 900 & 2600 MHz, medan Telia och Tre kör LTE på 800 & 2600 MHz…alltså får vi klara oss utan LTE!

En tröst är att man tillsvidare kan använda DC-HSDPA, vilket är en upphottad version av Turbo 3G. En annan tröst är att operatörerna kan använda 1800 MHz till LTE efter nyår, men detta kommer i så fall användas i städer och långt ifrån alla kommer att få tillgång till LTE på sin iPhone 5.

Jag hade hoppats på att Apple inte skulle begränsa 4G, som man gjorde med senaste iPaden. Tyvärr får vi fortsätta klara oss utan 4G i iPhone.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...