Nu har Facebook släppt en ny uppdaterad version av sin app för iOS och äntligen lagt till möjligheten att dela inlägg från appen.

Många har efterfrågat möjligheten att kunna dela inlägg direkt från mobilen, vilket varit omöjligt fram till nu. Äntligen finns funktionen  med i Facebooks senaste version och det kan man tycka är på tiden.

Nu är det bara stöd för svenska som saknas, men det är lättare att leva utan.

Nyheter i version 5.2

Now you can share the best stories from your news feed with just one tap.
• New Share link to re-post stories from your news feed
• Tag your friends in any post, comment or photo
• Smileys, hearts and other emoji in messages
• To sort your feed, tap the button next to News Feed in the left sidebar

Uppdateringar hämtas som vanligt via App Store på din iOS-enhet eller via iTunes.

Facebook - Facebook, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...