Har du funderat på hur iBooks fungerar och vilka möjligheter som finns?

Du kan nu sluta att fundera och läsa Apples FAQ om iBooks.

iBooks: Vanliga frågor om iBooks-funktioner

Appen hämtas som vanligt i App Store och är gratis.

iBooks - Apple

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!