Facebook har ikväll släppt version 5.4 av sin app för iOS och slängt in några nyheter.

Nyheterna är att man nu kan skicka röstmeddelanden, videoinspelning och en ”Nearby” funktion som visar vad som finns i närheten. 

Som med alla Facebook-uppdatering, det ska bli intressant att se vilka gamla buggar (och kraschar!) som fixats och vilka nya som uppstår. 🙂

Nyheter i version 5.4

Dela dina stunder med röstmeddelanden och videoinspelningar direkt i appen.
• Skicka röstmeddelanden när du har mer att säga
• Spela in och dela videoklipp direkt från appen
• Dela och få kontakt med dina favoritplatser med hjälp av förbättrade ”Nearby” fliken

Om du har uppdaterat, låt mig veta hur det fungerar för dig! Kan videoinspelningen i Facebook jämföras med den inbyggda kameran eller Google Capture?

Om du inte har hämtat Facebook för iOS ännu, kan du göra det via loggan nedan.

Facebook - Facebook, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...