Gårdagens uppdatering av Facebook avhjälpte inte mina problem med att appen kraschar, men jag hoppas att dagens fungerar bättre.

Det hör väl inte till vanligheterna att en uppdatering av samma app sker två gånger på samma helg, men Facebook har släppt en andra uppdatering idag och det handlar bara om buggfixar.

Kan vi nu får en app för Facebook som fungerar utan problem eller är det bara en dröm som aldrig kommer att uppfyllas?

Facebook - Facebook, Inc.

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...