20130317-154930.jpg

Nu kan man se första avsnittet av Angry Birds Toons i deras appar.

Första avsnittet av Angry Birds Toons handlar om den gula fågeln Chuck och hur snabb han är, vilket han visar när han måste rädda sin kompis från en säker kraschlandning. 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!