Facebook_app_5.0Facebook har släppt version 5.6 av sin app för iOS och lagt till några nya funktioner.

En av nyheterna är att man nu kan ändra omslagsbild direkt i appen, vilket gör att man nu slipper vänta tills man kommer till en dator.

Kan ju vara trevligt att ta en bild på semester och kunna lägga upp den direkt och se om man kan få några avundsjuka kommentarer. 🙂

Nyheter i version 5.6 

Keep your timeline fresh by updating your cover photo on the go.

  • Take a new cover photo or choose one from camera roll (iPhone only)
  • Fewer taps to start a group message
  • Easier to name and find group conversations

Uppdateringen av Faebook hämtar ni via App Store på er enhet.

Facebook - Facebook, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...