20130211-195219.jpgApple har ikväll släppt iOS 6.1.4 för iPhone 5.

Det är bara iPhone 5 som kan ladda ner denna uppdatering och den ska enligt informationen uppdatera ljudprofil för telefonens högtalare och uppdateringen är på 11,5 Mb.

Information om säkerhetsinnehållet i denna uppdatering finns på följande webbplats:http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Vill du uppdatera din telefon direkt via enhetens inställningar? Gå då till Inställningar->Allmänt->Programuppdatering. Uppdatering via enhetens inställningar kräver att man är ansluten till ett trådlöst nätverk och helst ska ni även har laddaren tillgänglig.

Skulle du få problem längs vägen, kan du läsa Apples supportartikel: iOS: Det går inte att uppdatera eller återställa

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...