iTunes_11

Apple har idag släppt en version 11.0.4 av iTunes, för att rätt till några buggar.

iTunes 11 släpptes i november 2012 och har sedan dess uppdaterats fyra gånger och nu är man nog kvitt barnsjukdomarna.

Nyheter i version 11.0.4

  • Löser ett problem som kunde kräva upprepade inloggningar på iTunes Store
  • Löser ett problem som kunde göra att iTunes avslutades vid byte mellan trådbunden och trådlös synkronisering
  • Diverse säkerhetsfixar

Är du en användare av Windows, så hämtar du den nya versionen via Apple Software Update. Denna finner ni under Start-Alla Program.

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...