AirPort-verktyg_app.jpg

Apple har idag släppt en uppdaterad version av AirPort-verktyg för iOS.

Detta för att rätta till det problem som gjorde att AirPort-basstationer inte visades i AirPort-verktyg.

Har du en av Apples AirPort basstationer, så kan det absolut vara läge att hämta hem senaste versionen.

Beskrivning:

Med AirPort-verktyg hanterar du ditt Wi-Fi-nätverk och AirPort-basstationer som AirPort Express, AirPort Extreme och AirPort Time Capsule direkt från en iPad, iPhone eller iPod touch. Visa en grafisk översikt av Wi-Fi-nätverket och Wi-Fi-enheter. Ändra basstations- och nätverksinställningar och hantera avancerade funktioner som säkerhetslägen, trådlösa kanaler, konfigurering av IPv6 och mycket annat.

AirPort-verktyg fungerar med alla Apples Wi-Fi-basstationer, som AirPort Express, AirPort Extreme och Time Capsule, med standarderna 802.11n och 802.11ac.

Funktioner
• Visa en grafisk översikt över Wi-Fi-nätverket
• Få information om dina anslutna Wi-Fi-enheter
• Visa och ändra inställningar för nätverk och Wi-Fi
• Starta om eller återställ en basstation eller uppdatera den fasta programvaran för en basstation när en uppdatering finns tillgänglig
• Visa eller uppdatera lösenorden till nätverket, basstationer och hårddiskar
• Ta enkelt fram nätverksinformation, till exempel IP-adress, DNS-servrar och routeradresser
• Hantera DHCP-reservationer och portkopplingar
• Konfigurera basstationer för IPv6
• Visa status och felmeddelanden
• Arkivera säkerhetskopior från Time Machine

Senaste versionen hämtar ni kostnadsfritt i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...