Nu har Apple släppt den första reklamfilmen för iPhone 5C.

Det har fortfarande inte kommit några uppgifter om när iPhone 5S och iPhone 5C blir tillgängliga på den svenska marknaden.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!