dagens-tipsGuidad åtkomst är ett sätt att begränsa iOS-enheten till en särskild app och på så sätt lägga fokus på rätt saker.

Detta är en perfekt funktion för alla pedagoger att använda i exempelvis förskolan eller egentligen till alla skolklasser där man ska fokusera på innehållet i en app.

Det kan annars bli att barnen trycker på allt möjligt och inte gör vad de ska, men med Guidad åtkomst har de inget val.

Denna funktion kan även användas av föräldrar som inte vill att barnen är inne i andra appar än den de ska vara i eller användas i en butik, mässa eller liknande tillfällen, där man vill visa vad man har att erbjuda och låsa enheten till det.  För att låsa upp appen krävs det att man trippelklickar på Hemknappen och ange lösenordet man valt på sin enhet.

Hur man aktiverar och använder Guidad åtkomst

Tryck på Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Guidad åtkomst för att ställa in Guidad åtkomst. Därifrån kan du:

 • Slå Guidad åtkomst på och av
 • Ställa in en lösenkod som styr användningen av Guidad åtkomst och förhindrar att någon lämnar en aktiv session
 • Ställa in huruvida enheten kan ingå viloläge under en session

Starta en Guidad åtkomst-session

 • Öppna appen som du vill köra.
 • Trippelklicka på hemknappen.
 • Justera inställningarna för sessionen och klicka därefter på Start.

Avaktivera appkontroller och områden på appskärmen

 • Ringa in den delen av skärmen som du vill avaktivera.
 • Använd reglagen för att justera det här området.

Ignorera alla skärmrörelser

 • Avaktivera Styrning.

Förhindra iPhone, iPad eller iPod touch från att växla mellan porträtt och landskap, eller från att reagera på några rörelser

 • Slå av Rörelse.

Avsluta en Guidad åtkomst-session

 • Trippelklicka på hemknappen.
 • Ange lösenkoden för Guidad åtkomst.

Apple support artikel HT5509

 

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...