IOS7 multitasking

Ett kanske inte livsviktigt tips… men här kommer det!

Beroende på vart man väljer att scrolla så går det olika fort. Scrollar man genom att dra förhandsvisningen så går det långsammare än när man väljer att scrolla på apparna i displayens nederkant. 🙂

Vill du läsa mer om hur man stänger ner appar, så kan du göra det Här.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...