Tidigare har man haft en åldersgräns på 13 år för Apple-ID, men i och med iOS 8 och Familjedelning så kan även barn under 13 år få ett Apple-ID.

Att skapa ett Apple-ID för barn under 13 år skiljer sig från hur vi normalt gör, för nu ska den som är familjesamordnare skapa kontot.

För att kunna skapa ett Apple-ID för ditt barn, så behöver du ha uppdaterat till iOS 8, aktiverat iCloud och Familjedelning. Det är endast du som familjesamordnare som kan skapa ett konto och det gör man efter att man aktiverat Familjedelning under Inställningar->iCloud->Familjedelning.

Gå tillbaka till Inställningar->iCloud->Familj och välj ”Skapa ett Apple-ID åt ett barn”, som du finner längst ner på sidan. Följ sedan stegen för att skapa ett Apple-ID till ditt barn.

Efter att man har skapat ett Apple-ID, kan man administrera det via Mitt Apple-ID.

Barnen kommer att ha samma funktioner som andra familjemedlemmar och som standard. De kommer alltså få tillgång till samma musik, filmer, TV-program, böcker och appar, d.v.s allt som du köpt med ditt konto.

Det kan alltså vara läge att dölja vissa köp och ställa in begränsningar. Vill jag inte dela med mig av mina köp till någon, så kan jag ställa in det under Inställningar->iCloud->Familj och klicka på mitt namn. Det finns alltså stora möjligheter att begränsa era barns användning.

Begränsningar (föräldrakontroll) kan man ställa in under Inställningar->Allmänt->Begränsningar.

Du kan läsa mer om dessa inställningar på länkarna nedan.

iTunes Store: Visa och dölja köp

iOS: Så här fungerar Begränsningar (Föräldrakontroll)

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!