Samtidigt som det hugger till och svider i mitt hjärta, så får man se det roliga i att köra en telefon i en blender….eller kanske inte!

Att man kör en Samsung i en blender är inget som jag har problem med, för det är där den hör hemma. Måste jag välja en Android (gud förbjude), så får det nog bli en Sony. 😉

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...