Blocket blir en universal-app

On 6 oktober, 2014, in Appar, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Blocket har nu uppdaterat sin app så att den även fungerar med iPad som kör iOS 7 eller senare.

Tidigare hade Blocket en app för iPhone och en för iPad, men den för iPad har varit borta från App Store en tid och här är förklaringen. Man har gjort en universal-app av den för iPhone och givit den stöd för iPad.

Nyheter i version 3.0

Nytt i iPhone:

  • Massor av bugg- och kraschfixar

Nytt i iPad:

  • Ny fräsch design
  • Ny navigering för Plats, Kategori och Sökval
  • Gå till nästa/föregående annons med hjälp av pilarna inne på annonser
  • Sök i flera län, kommuner eller stadsdelar samtidigt
  • Länen är sorterade i geografisk ordning för att enklare hitta sina angränsande län
  • Spara sökningar som bevakningar och annonser med hjärtat <3
  • Dela sökningar och annonser via mejl, sms, AirDrop och sociala medier
  • Din senaste sökning sparas när du går tillbaka till appen
  • Continuity-stöd för annonsbetalning

OBS! Blockets gamla iPad-app finns ej kvar för nedladdning och kommer inte att utvecklas på eller underhållas framöver.

Ni kan hämta Blocket gratis i App Store.

Badge_AppStore.png

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...