Står du och funderar på att gå över från Android till iPhone, men tycker att det är jobbigt med att starta om med nytt?

För att förenkla själva övergången, har Apple gjort en guide för hur du flyttar data från Android till iPhone.

Det viktigaste är oftast kontakter och bilder, men man kan även vilja föra över dokument från en enhet till en annan och det är det som Apples guide kommer hjälpa er med.

Apple support artikel: Flytta innehåll från din Android-telefon till iPhone

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...